Gaasikriisi kolm õppetundi Euroopale

Venemaa "gaasirünnakust" Ukraina vastu on juba mitmendat päeva saanud tõsine gaasikriis Venemaa ja Euroopa Liidu suhetes. See on ühtlasi ka värskelt Euroopat juhtima asunud Tšehhi valitsuse proovikivi.

Kuigi kriis pole veel kaugeltki möödas, tahaksin rõhutada KOLME olulisemat järeldust.

1. Esimene ja minu arvates peamine järeldus kujunenud olukorrast räägib Euroopa Liidu ühtse energiaturu kiirema loomise hädavajalikkusest. Puudutagu see siis siseturu mehhanisme, riikidevahelisi ühendusi, energiaefektiivsuse kasvatamist ning suhtlust kolmandate osapoolte - energiatarnijatega.

Detsembri ülemkogul vastuvõetud järeldused on hea alus sellel teel, kuid erinevalt keskendumisest kliimaküsimustele tuleks suuremat rõhku panna just efektiivselt toimiva ühisturu rajamisele. Sellest sõltub Euroopa Liidu rahvusvaheline konkurentsivõime kui ka julgeolek.

2. Suhetes kolmandate riikidega peab Euroopa Liit arvestama, et energiatarned muutuvad lähiaegadel veelgi poliitilisemaks (kahjuks on Gazpromi tegevus selle kinnituseks). Seetõttu on väga oluline välis- ja julgeolekupoliitilitika jõupingutuste suunamine võimalike ohtude hajutamisele ning kindlamate energiapartnerite leidmisele.

Seejuures peaks Euroopa Liit hoidma esiplaanil Energiahartas sätestatud põhimõtteid ning tegema kõik selleks, et hartaga liitunud riigid (nagu Venemaa) võtaks ka tegelikult täita oma kohustusi.

3. Energiaallikate ja energiatarnete mitmekesisuse loomisel tuleks kasutada kõiki võimalusi, et vähendada Euroopa Liidu energiasõltuvust. Puudutagu see siis tuumaenergeetika laialdasemat kasutamist, vedeldatud gaasi terminalide ning uute torujuhtmete (Nabucco) rajamist. Seejuures on ilmne, et Nord Stream pole antud kontekstis lahendus, vaid viib just ühepoolse energiasõltuvuse suurenemisele.

Kommentaarid

Anonüümne ütles …
Hr Mihkelson,
Gazpromi kasum mooodustavat Vene riigieelarve tuludest neljandiku, samuti ei ole Gazpromil ju väljaspool Euroopat (kui Türgi välja arvata)eriliselt rohkem olulisi partnereid, kellele gaasi müüa, sest torujuhe, mis eksporti Hiinasse suurendaks, peaks ju veel pooleli olema ja võimalik on, et Hiina hakkab gaasi lisaks veel ka Kesk-Aasia riikidest ostma. Kuidas on siis võimalik, et Euroopa liit kipub Venemaa pilli järgi tantsima, kui tegelikult on ilmselge, et kasu on vastastikune. Ei oleks ju ka Venemaa huvides tarneid pikemaks ajaks katkestada. Kas siis ei saa ka Euroopa liit jõulisemalt oma huvide eest seista (näidata enam toetust Nabucco ja White Streami projektile jne), arvestades, et Venemaale on gaasi müügist saadavad tulud üliolulised(eriti veel praeguses eelarvesituatsioonis)?
KT ütles …
hää Marko, millal võiks olla see hetk, kui saame rääkida EL ühtsest energiapoliitikast kui vastuvõetud ja toimivast dokumendist? 2010? 2015? 2020?
Anonüümne ütles …
Tuleks mõelda rohkem alternatiivsete energiaallikate peale, kui tuumaenergia ja gaas.
Kohalik tootmine ja intelligentne elektrivõrk (Smart Grid) on üks tuleviku energiajulgoleku aluseid.
Unknown ütles …
Tere

Ma ei pea ennast küll eriti pädevaks poliitika asjades,kuid mul tekkis selline küsimus,et kui räägitakse Nabucco projektist,siis miks ei võeta seda projekti kindlalt käsile ja ei hakata rajama,selge on ju see,et mida kauem viivitada,seda raskemaks meil kõigil läheb sest muidu jäämegi sõltuma ju Vene gaasist,pärast on juba hilja kui Nord Stream juba valmis on ja aega tagasi kerida ju ei saa,vaja oleks just praegu ja ruttu selgelt mõelda ja otsustada,Euroopa paistab tõesti praegu välja väga väga nõrgana,ohjad on hetkel Venemaa käes ja Venemaa dikteerib kõike millega Euroopa lihtsalt nõus on või peab nõustuma.Ütleme siis nii,et Venemaa testib Euroopa tugevust ja ühtmeelsust.See on muidugi minu isiklik arvamus ja ma olen nõus sellega,et ma võin ka asjadest natuke valesti aru saada.
Unknown ütles …
...lisan veel,et praegu tuleks mõelda ruttu enne veel kui Läänemerre gaasijuhet rajatud pole,sest ega pärast on see tõesti vaata et tõesti sõjaline projekt ja hea alus ükskõik siis millisteks provokatsioonideks meie riigi vastu või mõne muu riigi(aga põhiliselt ikka Eesti vastu)

Populaarsed postitused sellest blogist

ABIELUREFERENDUM KUI EESTI BREXIT

MILLINE USA PRESIDENT VASTAKS EESTI OOTUSTELE?

MÄGI-KARABAHHI VERESÕLM