Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar, 2019 postitused

SÕLTUMATUTE INIMESTE MAAILM

Kujutis
Maailmast ja selle muutumisest rääkides keskendutakse sageli üksnes riikidevahelistele suhetele või keerukate rahvusvaheliste seoste mõtestamisele. Geopoliitika ja globaalsete reeglite rägastik määravad palju, kuid mitte kõike. Sageli jätavad analüütikud kahe silma vahele riikide tõelise alusmüüri – kodaniku. Kui me aga ei näe muutusi inimeste igapäevaelus, nende käitumises, harjumustes ja ambitsioonides, siis kaotame suure pildi seletamisel vajaliku detailitunnetuse.  Meil tuleb mõista, et võrreldes varasemate aegadega on inimesed 21. sajandi alguseks võitnud enda kätte suurima vabaduse otsustada oma igapäevaelu detailide üle. Iga päev laienevad meie ümber uue globaalse maailma piirid. See uus maailm on sõltumatute inimeste maailm. Kunagi Paide gümnaasiumis esinemas käies rääkisin 10. klassi õpilastele sellest, kui oluline oleks neil tulevikku silmas pidades õppida tundma teisi kultuure ja võimalusel omandada hiina keel. Tunni lõppedes tuli minu juurde klassi üks poistes

MILLE EEST MA RIIGIKOGU VALIMISTEL SEISAN

Kujutis
HEAD SÕBRAD JA MÕTTEKAASLASED! Täna täpselt kahe kuu pärast seisavad ees Riigikogu valimised. Kandideerin Reformierakonna tugevas nimekirjas Kaja Kallase kõrval oma koduringkonnas - Harju- ja Raplamaal. Eestil on nendel valimistel ees tõsine otsustamishetk: kas eelistada avatud mõtlemist, julgeid uusi ideid ja lõigata seeläbi kasu kiirelt muutuva maailma arengust või alluda pigem hirmudele, jääda ümbritseva suhtes kartlikult endassetõmbunuks ja piirata nii iseenda võimalusi. Ma olen veendunud, et Eestil on tänases maailmas avatud uuendusmeelsuse ja samas eestlasliku tasakaalukusega väga palju võita. Eestit teatakse kui kiirelt arenenud edukat väikeriiki, kellest räägitakse kui ühest digitaalse maailma liidrist. Selle edu hoidmiseks ja mis kõige tähtsam - meie inimeste heaks töölepanemiseks on vaja oskusi, ambitsiooni ning positiivset tulevikkusuhtumist.  Eesti eesmärk on olla nooruslikult äge, puhas ja turvaline, parim paik laste kasvatamiseks ja eneseteostuseks kõigile,