Väliskomisjoni briifitakse Simmi süüasjast

Riigikogu väliskomisjon saab oma homsel istungil esimese ülevaate Hermann Simmi süüasjast. Kuna tegemist on rahvusvahelist koostööd puudutava ja riigi julgeolekule väga tundliku küsimusega, siis otsustas väliskomisjon esmaspäevasel istungil viia ennast täpsemalt kurssi juhtunu taustaga.

Homsel istungil annavad komisjoni liikmetele ülevaate kaitsepolitsei peadirektor Raivo Aeg ja riigiprokurär Norman Aas. Arusaadavalt on kogu seda juhtumit puudutav informatsioon suuresti piiratud juurdepääsuga või otseselt salajane, mistõttu jääb ka mul üle vaid lubatu piires siin ajaveebis seda teemat käsitleda.

Kommentaarid

Anonüümne ütles …
Milline mannetu teatis!
Anonüümne ütles …
Marko, mul oleks küsimus teisest vallast. Täna tuli jälle uudis sellest, et üks küüditaja läheb kohtu alla. On aga arusaamatu, miks käsitleb prokuratuur seda genotsiidina. Küüditamine oli küll inimsusevastane kuritegu, kuid mitte genotsiid. Kui need kohtuasjad peaks jõudma Euroopa kohtuni, siis mõistetakse kõik küüditajad vähemalt genotsiidisüüdistuses õigeks. Eesti riigile oleks selline asjade käik äärmiselt piinlik ja annaks Venemaale taas võimaluse propagandakampaaniaks.


Karistusseadustik ütleb järgmist -

§ 89. Inimsusvastane kuritegu

Süstemaatilisel viisil või massiliselt ja riigi, organisatsiooni või grupi õhutusel või juhtimisel toimepandud inimõigustest ja -vabadustest ilmajätmise või nende õiguste ja vabaduste piiramise eest, samuti tsiviilelanike tapmise, piinamise, vägistamise, neile tervisekahjustuse tekitamise, nende sunniviisilise ümberasustamise, väljasaatmise, prostitutsioonile sundimise, neilt alusetult vabaduse võtmise või muu väärkohtlemise eest - karistatakse kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

§ 90. Genotsiid

Rahvusliku, etnilise, rassilise, usulise, okupatsioonireţiimile vastupanu osutava või muu sotsiaalse grupi liikme tapmise, piinamise, talle tervisekahjustuse tekitamise, sellises grupis laste sündi takistavate sunnimeetmete rakendamise või sealt laste vägivaldse äravõtmise eest eesmärgiga hävitada grupp täielikult või osaliselt, samuti grupi liikmete asetamise eest elamistingimustesse, mis on põhjustanud grupi osalise või täieliku hävimise ohu, - karistatakse kümne- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.
Anonüümne ütles …
Mina imestan, et mis kuradi turvaline e-eesti on, kui riigitöötajad on endise kgb'ga seotud.
Simm on vaid veepealne osa- kõndsast, mis on praegu riigikogus ja riigiga otseselt seotud- neid udupäid on seal veelgi.

Ja keskerakond on ärasotetud- see partei tuleks kohe kinni panna.

Tuleks teha kaitseministeeriumi ja sõjaväeline äkkreform.

Kõik endised nsvliidu's olnud ohvitserid erru saata..
Anonüümne ütles …
Ja mitte ainult kesk'is, vaid ka isamaliidus ja reformis.
Ülevaadata ka kapo võime ning tihendada kaitseliidu ja sõjaväe omavahelist toimimist veelgi.

Ja luua väliseesti palgaarmee- kui vaenlane on rünnanud pealinna, siis koheselt mitmest kohast rünnatakse ka vaenlase nõrgemaid lülisi ning muidugi ka nende pealinna struktuuri.
Kusjuures eliitpalgaarmee ei ole nimeliselt tuvastatav ning riigikogu pederastid neid ei tunne.
Vaid ainult inimesed, kes on vastutavad kogu oma varaga - naised ja lapsed ning enda elu võimalikuses.

Populaarsed postitused sellest blogist

IGAPÄEVANE FAŠISM MEIE SEAS

Are we ready for World War III?

EESTI EI LEPI ALLAANDLIKU MÕTTEVIISIGA