Ammendav ülevaade Simmi juhtumist

Tänasel väliskomisjoni istungil said parlamendiliikmed ammendava ülevaate Herman Simmi juhtumi taustast. Võin öelda, et Eesti õiguskaitseorganite tegevus on olnud tõepoolest väga professionaalne.

Kindlasti on Eesti sellega tõestanud, et suudab hakkama saada väga keerulise julgeolekuriski tuvastamisega. Kes vähegi kursis, see teab, et sarnased situatsioonid pole kaugeltki alati ega igaühele jõukohased ülesanded.

Olen täna juba meedias viidanud, et selle juhtimiga pole Eesti maine kindlasti mitte kahjustatud. Infolekke täpsem sisu ja ulatus on kindlakstegemisel. See võib olla kahtlemata päris suur. Kuid riigi mainet pigem tervikuna tugevdab asjaolu, et see konkreetne julgeolekurisk on likvideeritud.

Kommentaarid

Anonüümne ütles …
Herman Simm poleks mitte iialgi tohtinud sellisele ametipostile pääseda. Et ta sinna pääses näitab Eesti kontrollorganite totaalset läbikukkumist ja vastavad asutused (KAPO ka Kaitsemin) peavad selle sigaduse eest ka vastutama. Jüri Pihl, Aldis Alus, Jüri Luik ja Indrek Kannik on isikud,kelle lohakuse, ükskõiksuse või ebapädevuse tõttu sai see frukt Kaitseministeeriumis nii soojale kohale.
Anonüümne ütles …
Infolekke täpsem sisu ja ulatus on kindlakstegemisel.

Mis jahumine see on, kõik mis üldse oli saladus see tuleb selgelt lekkinuks lugeda.
Mida moodi te kavatsete selgeks teha mitme aasta tagant mis täpselt lekkis.
Anonüümne ütles …
mina isiklikult ei tormaks kõike ja kõiki süüdistama, et kes ja kuidas simmi tööle võttis. kui inimene on ikkagi nii sügaval struktuuris tööl, siis polegi muud abi kui vastuluure ja partnerid.

ei ole küll kursis riigisaladuse hoidmise tehniliste asjadega ja õldse kogu selle valdkonna iseärasustega, kuid võiks ju kaaluda teatud regulaarsusega valedetektori kasutamist riigisaladuse luba omavate isikute peal, mis küll jah 100% kindlust ei anna, kuid võib välja tuua vihjeid ja kahtlusi, mida edaspidises töös tähelepanelikumalt jälgida.
tambet ütles …
Ilmselt suutis Herman saavutada eri organite usalduse step-by-step, kui lugeda tema teenistuskäiku. Sellisel juhul on raske kedagi ainuisikuliselt süüdi näha.
Marko, kas laiem avalikkus ka kunagi teada saab, et mis siis täpsemalt juhtus?
Anonüümne ütles …
Mihkelson sellele küsimusele ei saa kindlasti ammendavat vastust anda!
Anonüümne ütles …
hea laul riigireetirist

http://www.youtube.com/watch?v=EMBujvDMMYM

Populaarsed postitused sellest blogist

Verine Beslani tragöödia ikka lahenduseta

IGAPÄEVANE FAŠISM MEIE SEAS

Are we ready for World War III?