Nord Stream on oht Euroopa julgeolekule

Venemaa agressioon Gruusia vastu ning peaminister Putini avalik hirmutamine gaasi- ja naftatarnete võimaliku peatamisega Euroopasse on täiesti uude valgusesse seadnud ka Nord Streami projekti tegeliku olemuse. Õigupoolest on selle projekti julgeolekualastest ohtudest ka varem räägitud, kuid nüüd on need tunduvalt selgepiirilisemad.

Sisuliselt on Nord Stream kujunemas väga tõsiseks julgeolekuohuks mitte üksnes Läänemere äärsetele riikidele - eriti Poolale ja Balti riikidele, vaid ka kogu Euroopale.

Juba praegu viitavad näiteks Nord Streami "töötajate" Gerhard Schröderi kui Paavo Lipponeni geopoliitilised avaldused sellele, mida Venemaa tegelikult läbi Nord Streami projekti taotleb. Selleks on Balti riikide, Poola ja Ukraina isoleerimine ning poliitilise mõjujõu suurendamine Saksamaa ja võimalikult ka Soome üle. Lõpptulemuseks on Euroopa Liidu ühispoliitikate hajusus ja läbikukkumine.

Seepärast tuleb minu arvates Eestil kõigiti toetada Poola peaministri Donald Tuski (pildil) äsja väljaöeldud hoiakut. Lisaks võiksid Balti riigid koos Poolaga algatada konkreetsete sammude paketi Euroopa Liidu energiajulgeoleku tagamiseks.

Muidugi tuleb silmas pidada, et Venemaa eesotsas Gazpromiga on juba mitmeid aastaid töötanud Euroopa gaasihaardesse võtmise nimel. Selle olukorra muutmiseks on vaja väga julgeid ning üksnes ühiskäitumisele toetuvaid otsuseid. Ometi pole hilja tegutseda jõulisemalt nii Nabucco gaasijuhtme rajamise ja Kaspia mere regioonist lähtuvate energiakoridoride täiendamisega kui ka LNG terminalide ning Euroopa Liidu siseste ühendusvõrkude rajamisega.

Energiasuhetes Venemaaga peaks absoluutseks prioriteediks tõusma energiaharta põhimõtete austamine ning vastavalt nendele ka ärisuhete rajamine.

Kommentaarid

Anonüümne ütles …
Edward Lucas käsitleb tabavalt energiajulgeoleku teemat!

http://edwardlucas.blogspot.com/
Marko Mihkelson ütles …
Hea viide, Monty!
Marko Mihkelson ütles …
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7604703.stm
Unknown ütles …
..nad hakkavad ju seda toru "valvama"-ehk igal ajahetkel sigatsema kus aga tahavad..
Anonüümne ütles …
Eesti valitsus peaks (koostöös Poola ja Leeduga) tõstatama nord streami julgeolekuohud NATO-s. Neid ohte on veel terve rida:

1) gazpromi eraarmee, mis ei allu ühelegi piiravale rahvusvahelisele leppele;

2) Gaasitoru valve vene laevastiku poolt takistab NATO (ning neutraalsete Rootsi ja Soome) sõjaväeõppuste korraldamist Läänemerel;

3) Kogu jõudude tasakaal Läänemere ruumis muutub otsustavalt NATO kahjuks, kuna gaasitoru valve annab ettekäände vene laevastiku löögirusika tugevdamiseks;

4) Venemaal avanevad täiendavad võimalused luuretegevuseks nii vee alt kui ka vee pealt

5) majanduspoliitiline šantaaž nn. gaasirelvaga.

Siin saaks ehk mõndagi ära teha Marko Mihkelson isiklikult. Oleks tänuväärt, kui ta seda teeks.

Eestlased peaks hoopis aktiivsemalt toetama leedulaste gaasitoruvastast petitsiooni http://www.balticsea.lt/ee/all . Kurb on vaadata, et ettevõtmisega on ühinenud vaid üks Eesti kodanikeühendus - Eesti Rahvuslik Liikumine (olgu ta tänatud!). Kus on teised??? On ju nord streamist Eestile lähtuvad keskkonna- ja julgeolekuohud isegi suuremad kui ohud Leedule.

Populaarsed postitused sellest blogist

Verine Beslani tragöödia ikka lahenduseta

IGAPÄEVANE FAŠISM MEIE SEAS

Are we ready for World War III?