Riigikogu võiks vähendada suvepausi


August on läänemaailma avalikus ruumis tuntud kui vaikuse kuu. Euroopa Liidus on see aasta ainuke kuu, kuhu pole kavandatud ühtegi korralist kohtumist. Ka rahvaesindajad on laiali oma valimisringkondades või võtavad veidi aega maha.

Kui 1800. aastal sai Washingtonist USA pealinn, oli Kongress sunnitud augustis pausi tegema eeskätt kuumuse tõttu. Sellest on saanud püsiv traditsioon. Kuigi põhjus pole enam kuumuses, siis jätab Kongress augusti algusest viis nädalat vahele.

Enamikes Euroopa Liidu liikmesriikides on parlamentide suvepaus samuti ajatatud augustile. Mõnel pool kestab paus kauem, mõnel pool vähem. Soomes on see umbes sama nagu meil, Suurbritannias näiteks sellel aastal 21. juulist 12. oktoobrini. Aga ikkagi.

Riigikogu kodu- ja töökorra seadus ütleb, et „Riigikogu korralised istungjärgud toimuvad jaanuarikuu teisest esmaspäevast juunikuu kolmanda neljapäevani ning septembrikuu teisest esmaspäevast detsembrikuu kolmanda neljapäevani“.

Sellel aastal tähendab see seda, et kevadistungjärk lõppes korraliselt 18. juunil ning sügisistungjärk algab 14. septembril. Ajal, mil majanduses ning laiemalt riigis toimuv vajaks seadusandjate tähelepanu ning ideede läbivaidlemist, on ligi kolmekuune suvepaus selgelt liiast. Eesti pole ka nii suur, et saadikud vajaksid pikemat pausi oma valimisringkondades töötamiseks.

Kasvõi sellesuvised erakorralised istungjärgud veenavad, et tööd oleks teha küll. Ja mitte ainult erakorralistel teemadel. Ometi pole juuli meil päris vaikne. Ühena vähestest komisjonidest pidas juulis oma korralisi istungeid Euroopa Liidu asjade komisjon. Põhjus on lihtne – Euroopa Liidus käib aktiivsem poliitiline elu kuni juuli keskpaigani ning ilma komisjoni nõusolekuta ei saaks ükski minister Eestit oma kohtumistel esindada.

Sellel aastal pidasime viimase korralise istungi 24. juulil, kui kinnitasime valitsuse seisukohad välisministrite kohtumiseks. Järgmine ELAKi istung on augusti lõpul.

Riigikogu põhiseaduskomisjonis on menetluses praegu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus. Miks mitte võtta ette tööaja paragrahvid ning teha sellesse parandused selliselt, et Riigikogu suvepaus oleks pisut enam kooskõlas Euroopa Liidu töörütmiga ega häiriks avalikkust ka liiga pika ja arusaamatu pausiga. Miks mitte pidada istungeid juulikuu kolmanda neljapäevani?

Kommentaarid

Anonüümne ütles …
http://www.2000.net.ua/print?a=%2Fpaper%2F60823
Huvitav!!

Populaarsed postitused sellest blogist

ABIELUREFERENDUM KUI EESTI BREXIT

MILLINE USA PRESIDENT VASTAKS EESTI OOTUSTELE?

MÄGI-KARABAHHI VERESÕLM