Tähtis päev Euroopa energiajulgeolekus


Tänast päeva võib julgelt nimetada oluliseks tähiseks Euroopa Liidu energiajulgeoleku ning varustuskindluse kasvatamisel. Ankaras sõlmitav riikidevaheline (Austria, Bulgaaria, Ungari, Rumeenia ja Türgi) kokkulepe Nabucco gaasijuhtme ehitamiseks on suur samm edasi Euroopa energiatarnete Lõunakoridori väljaehitamiseks.

Kuigi enam kui 3000 kilomeetri pikkuse torujuhtme tegelik valmimine ei saa teoks enne viit aastat, muudab just tänane kokkulepe tuntavalt regiooni geostrateegilist pilti. Tooksin vaid mõned vihjed võimalikele edasistele arengutele.

1. Tänase leppega kasvab oluliselt Türgi niigi arvestatav roll energiasillana Euroopa ning Kaspia mere ja Lähis-Ida piirkonna vahel. Ankara positiivne meelemuutus viimastel nädalatel seoses Nabuccoga võib omakorda mõju avaldada käimasolevatele Türgi liitumiskõnelustele Euroopa Liiduga.

2. Nabucco tegelik väljaehitamine eeldab ühtlasi Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika olulist aktiviseerimist kogu regioonis, eriti Lõuna-Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Pole välistatud, et julgeolekuolukord nimetatud regioonis püsib pingeline.

3. Nabucco muudab veelgi olulisemaks Georgia kui transiitmaa territoriaalse terviklikkuse ning iseseisvuse tagamise küsimuse. Selle kinnituseks on ka president Saakašvili osalemine tänasel tseremoonial Ankaras.

4. USA diplomaadid ja poliitikud (Richard Morningstar ja Richard Lugar) on kutsunud Venemaad osalema Nabucco projektis kliendina. Samas nähakse Moskvas tänast sündmust kui tõsist lööki South Streami projekti pihta. Samuti tunnetatakse Venemaa positsioonide nõrgenemist Lõuna-Kaukaasias ja eriti Kesk-Aasias.

5. Nabucco võib avaldada kaksipidist mõju Euroopa energiasuhetele Venemaaga. Positiivse stsenaariumi kohaselt võiks Venemaa kasutada Nabuccot oma usaldusväärsuse kasvatamisel energiatarnijana. See tähendaks muidugi olulist kannapööret nii suhetes Ukraina, Lõuna-Kaukaasia kui Kesk-Aasia (eriti Turkmenistan) riikidega. Venemaa värske rahvusliku julgeoleku strateegia viitab siiski pigem negatiivse stsenaariumi võimalusele. Ehk siis energiaressursse ja tarnimist käsitletakse lahutamatu osana välispoliitilises tööriistavalikus, eriti suhtes oma lähimate naabritega.

6. Ankaras on täna kohal ka Iraagi peaminister Nouri Al-Maliki. Iraagist võib saada üks torujuhtme varustajaid gaasiga, mis märgib Bagdadi tähenduse tugevnemist Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikas.

7. Nabucco tõstatab muu hulgas küsimuse sellestki, millisel viisil on võimalik energiakoostöö Lääne ja Iraani vahel. USA esindajad on selle välistanud, Türgi tahab Teherani kaasamist. Igatahes ei saa välistada tulevikus Iraani kui maailma suuruselt teiste gaasivarude omaniku osalemist Nabucoo varustamisel. Tehnilised võimalused selleks projekti realiseerimisel tekivad.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

ABIELUREFERENDUM KUI EESTI BREXIT

MILLINE USA PRESIDENT VASTAKS EESTI OOTUSTELE?

MÄGI-KARABAHHI VERESÕLM