TOP-10 mõjutajat aastast 2006

Panin allpool kirja kümme minu arvates olulisemat rahvusvahelise elu sündmust või arengut lahkuvast aastast, mis mõjutasid kas otseselt või kaudselt Eesti välis- ja julgeolekupoliitilisi huvisid. Tähtsuse järjekord on mõistagi suhteline, kuid püüdsin siiski olulisemad etteotsa tuua.

Siin nad on:

1. Venemaa arrogantsuse kasv. Eestile kui Venemaa naabrile ei saa mõistagi jääda tähelepanuta üldise läänevastasuse kasv Moksvas. Esimest korda pärast 1991. aastat on Venemaa pannud paljusid Läänes kahtlema: kas külm sõda on ikkagi ajalugu?

2. NATO missioon Afganistanis. Põhja-Atlandi alliansi läbi aegade kõige keerulisemast operatsioonist Afganistanis sõltub paljuski nii NATO enda tulevik kui ka Afganistani ning regiooni julgeolekuolukord.

3. Usuvägivald Iraagis. Kodusõja ulatust võttev usuvägivald on teinud kordades keerulisemaks Iraagi valitsuse eesmärgi võtta kontroll provintside üle oma kätte. Koalitsioonivägede kohalolek näib vältimatuna. Samas muutub arutelu väljumisstrateegia üle üha aktuaalsemaks.

4. USA jõulimiit ja vahevalimised. Vabariiklaste lüüasaamine vahevalimistel tegi Iraagi strateegia muutmise pöördumatuks. Samas on ilmne, et Iraak jääb oluliseks teemaks ka 2008. aasta presidendivalimistel. USA liitlastele teeb muret Washingtoni nn jõulimiit – Ühendriigid on liiga tugevalt seotud Lähis-Ida piirkonnaga.

5. Ukraina valimised. Märtsikuised parlamendivalimised näitasid paraku, et Oranži revolutsiooni aegsed lootused Ukraina jõulisemaks ja kiiremaks reformimiseks on luhtunud. Samas on Ukraina täna vabam ja avatum tulevikule, kui veel paar aastat tagasi.

6. Georgia püüd NATOsse. Vaatamata Venemaa provokatiivsele survele ning majandusblokaadile on Georgia suutnud hoiduda konfliktidest ning jätkab tugevat reformikurssi. NATOga liitumine on siseriiklikult konsolideeriv eesmärk.

7. Euroopa Liidu laienemine. Tõenäoliselt tekib Bulgaaria ja Rumeenia liitumise järel teatud paus ELi laienemises. Ühenduse lähemaks eesmärgiks peaks saama institutsioonide reform läbi põhiseadusliku leppe jõustamise.

8. Realpolitiki kasv. 2006. aasta näitas ilmekalt, et rahvusvahelistes suhetes on selgelt moekam lähtuda pragmaatilistest huvidest. Väärtuspõhisus välispoliitikas on taandumas, mis kahtlemata on ohuks väiksematele piiririikidele.

9. ÜRO ning Iraan ja Põhja-Korea. Just ÜRO debatid nii Põhja-Korea kui Iraani tuumaprogrammide üle on näidanud, et siin võivad suurriikide huvid oluliselt varjutada või isegi ohustada väikeriikide huve. Georgia sai seda eriti tunda Põhja-Korea debati ajal.

10. Hiina jätkuv esilemarss. Ja muidugi last but not least – Hiina jätkab järjekindlalt oma positsioonide tugevdamist maailmapoliitikas.

Ja muidugi - head paremat ja rahulikumat aastat!

Kommentaarid

Anonüümne ütles …
Tore oleks lugeda ka ennustusi 2007. aasta kohta - millised tendentsid annavad tooni..
Arvo ütles …
2007. a. ennustused tulenevad suuresti 2006. aasta sündmustest.

Hr Mihkelsoni ülevaade on üsna kõikehõlmav.
Kuna ise huvitun rohkem arengukoostöö teemadest, siis lisaksin ühe tendentsi, mis tugevnes 2006. aastal ja mis ka 2007. aastal on väga nähtav - illegaalne immigratsioon Aafrikast Euroopasse.
Kui eestlased pagesid II Ms ajal Maarjamaalt Rootsi, siis nüüd pagevad Aafrika elanikud Mustalt mandrilt Euroopasse. Immigrantide sissevool ületab uudisekünnise väga tihedalt, kuid kahjuks räägitakse neist kui vaid ebameeldivast probleemsit Euroopa heaoluühiskonnale. Vähem räägitakse illegaalse immigratsiooni tegelikest põhjustest - vaesusest ja relvastatud konfliktidest Aafrikas. Ja üleüldisest ebavõrdsusest maailmas. Nii ongi need paarkümmenend tuhat 2006. aastal Kanaaridele, Maltale, Itaaliasse ja Hispaaniasse saabunud põgenikku tegelikult vaid 21. sajandi maailma hädade ja vaesuse tipp, jäämäe pealmine osa. "Jäämäe" tegelikust ulatusest peaks ülevaate andma ÜRO Aastatuhande arengueesmärkide ülevaade 2007. aastl. MDG-d oli ju plaanis saavutada ju aastatel 2000 - 2015. Pool ajast saab tänavu otsa kuid juba täna on teada, et neid kaheksat eesmärki ei saavutata...

Populaarsed postitused sellest blogist

ABIELUREFERENDUM KUI EESTI BREXIT

MILLINE USA PRESIDENT VASTAKS EESTI OOTUSTELE?

MÄGI-KARABAHHI VERESÕLM