Arupärimine peaministrile

Tänasel, selle aasta viimasel Riigikogu istungil andsin üle arupärimise peaminister Andrus Ansipile. Teemaks valitsuskoalitsiooni kuuluva Keskerakonna koostöölepe Ühtse Venemaaga ning selle negatiivne mõju meie välis- ja julgeolekupoliitilistele huvidele.

Teema on eriti aktuaalne selleski kontekstis, mis puudutab Keskerakonna venekeelses lehes täna avaldatud Eesti rahvuslikke huve kahjustavaid artikleid ja fotomontaazhe (üks nendest siin kõrval).

Alljärgnev on menetlusse antud arupärimise tekst:

"Austatud härra peaminister,

Esitame arupärimise murest Eesti välis- ja julgeolekupoliitika järjepidevuse pärast, mille ühe suurima ohustajana näeme Teie koalitsioonis osalevat Keskerakonda, kes on koostööleppe kaudu seotud Venemaa ainuparteiks pürgiva Ühtse Venemaaga.

Probleeme, mis võivad oluliselt õõnestada Eesti kui Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigi usaldusväärsust ning tõsiseltvõetavust on seejuures mitmeid.

Siinkohal osundame, et 2004. aastal sõlmitud koostöölepe Keskerakonna ja Ühtse Venemaa vahel omab kahtlemata rohkem mõju kui lihtsalt kahe poliitilise jõu läbikäimine.

Eesti peaministrina olete korduvalt väljendanud muret arengute üle Venemaal. Seejuures on Teile kahtlemata teada, et vastutus paljude taandarengute eest demokraatia, inimõiguste ja õigusriikluse vallas lasub Venemaa suurimal poliitilisel jõul Ühtne Venemaa.

Samas jäävad need avaldused silmakirjalikuks, kui suhtute soosivalt avalikkuse eest suuresti varjus olevasse koostöösse Keskerakonna ja Ühtse Venemaa vahel.

Tahame siinkohal rõhutada, et viimastel nädalatel on Ühtse Venemaa intitsiatiivil või toetusel toimunud mitmed Eesti vastased algatused ja aktsioonid.

15. novembril 2006 võttis Venemaa Riigiduuma Ühtse Venemaa fraktsiooni ettepanekul vastu avalduse „Neonatslikest ja revanshistlikest meeleoludest Eestis”, milles sisuliselt ähvardatakse katkestada ühepoolselt suhted Eesti parlamendiga.

Viimastel nädalatel on Eesti diplomaatiliste esinduste juures Venemaal korraldatud terve rida Eesti vastaseid aktsioone, kus enamikel juhtudel on organisaatoriteks Ühtse Venemaa noorteorganisatsioonid .

11. detsembril 2006 Eesti Moskva saatkonna ees toimunud aktsioonil rüvetati ning süüdati põlema Eesti lipud. Selle provokatsiooni peakorraldajaks oli noorteorganisatsiooni Noor Venemaa liider Maksim Mishtshenko, kes ise kuulub Ühtse Venemaa ridadesse.

Nende aktsioonide eesmärgiks on propageerida Venemaa avalikkuse silmis Eesti kui vaenlase kuvandit.

Arvestades eelöeldut soovime Teie vastuseid järgmistele küsimustele:

1. Kas Teie arvates Teie valitsuse ministri Edgar Savisaare viimastel kuudel toimunud salatsevad kohtumised Ühtse Venemaa tipp-poliitikutega suurendavad Eesti tõsiseltvõetavust ja usaldusväärsust Euroopa Liidu ja NATO liikmena?

2. Kas Te peate normaalseks, et Edgar Savisaare kohtumistest Riigiduuma esimehe Boriss Grõzlovi ja teiste Ühtse Venemaa juhtivpoliitikutega puudub Eesti välisministeeriumil, rääkimata avalikkusest, ülevaade ning sisuline informatsioon?

3. Kui peate minister Savisaare käitumist välisministeeriumi ja avalikkuse informeerimisel ebanormaalseks, siis mida olete ette võtnud avalikkuse huvi eirava ministri korralekutsumiseks?

4. Kas Te peate normaalseks, et minister Savisaar suhtub põlgusega Eesti parlamendi poolt esitatavatesse küsimustesse tema kohtumistest Ühtse Venemaa tipp-poliitikutega ning nende mõjust tema kui Eesti valitsuse liikme tegevusele?

5. Kuidas Te suhtute Reformierakonna esimehena asjaolusse, et Teie sõsarerakond Euroopa liberaalide liidus – Keskerakond – teeb koostööd sõnavabadust eirava ning õigusriigi põhimõtteid alla suruva poliitilise jõuga?

6. Kas minister Savisaare tegevus on Teie arvates seotud riskidega Eesti rahvuslikule julgeolekule?"

Kommentaarid

Olev ütles …
Ammu on aeg eesti krooni verivaenlane minema lüüa valitsuskabinetist majandusministri toolilt!
Ivarq ütles …
Selge, et KERA näol on tegemist Venemaasõbraliku erakonnaga. Sõbralikud suhted Venemaaga on ka Eesti huvides, seda siiski niikaua kuni Venemaa liigub demokraatia ja kodanikukeskse ühiskonnamudeli poole. Nii ajalugu kui ka tänapäev on näidanud, et seda ei juhtu ja ei hakkagi ilmselt juhtuma. KERA ainult kannab Venemaalt tulenevad väärnähud üle meie ühiskonda, paraku on seal taga puhtalt erakonnaladviku isiklikud majanduslikud huvid. Reformierakond peaks siinkohal võtma jäigema seisukoha.
Anonüümne ütles …
Kas oli sel päringul ka mingi vastus?
Marko Mihkelson ütles …
nipile vastuseks, et arupärimiseks on peaministril aega vastata mõne nädala jooksul. Eeldatavasti võib see saali jõuda kas jaanuari lõpul või veebruari keskel.

Populaarsed postitused sellest blogist

VAHETUD MULJED UKRAINA SÕIDULT

SÜÜRIA KUI MAAILMA PÜSSIROHUTÜNN

IGAPÄEVANE FAŠISM MEIE SEAS