Balti kaitseplaanid ja Wikileke


Wikileke Balti-Poola kaitseplaanide olemasolust pole iseenesest väga suur pommuudis. NATO on ju selleks seatud, et tema liikmetel oleksid kaitseplaanid erinevate võimalike ohtude suhtes. Tegemist on ju kaitsealliansiga. Pigem oleks uudis selles, kui NATO ei teaks, kuidas ja kas oma liitlasi kaitsta. Samas on selge, et NATO ei pea ega saagi oma kaitseplaane avalikkusega jagada.

Kuigi lekitatud informatsioon on väga üldine, on tegemist siiski NATOle kahjuliku olukorraga. Eeskätt võivad osati löögi alla sattuda erinevate liikmesriikide diplomaatilised teenistused, mõnel juhul võib riivatud saada ka sisepoliitiline olukord.

Pole välistatud, et olukorras, kus räägitakse "uuest leheküljest" NATO-Vene suhetes, püüab viimane nüüd lekete valguses saavutada alliansilt suuremat leplikkust mõnes taktikalises või isegi strateegilises küsimuses. Eriti ohtlik oleks näiteks ühtse võimaliku raketikilbi vastutusalade jaotus sektorite põhjal, nagu on nõudnud president Medvedev. Varjatult võib selles näha Venemaa soovi murendada artikkel 5 tähendust ning suurendada oma julgeolekupoliitilist mõju lähinaabruse üle. Koostöö Venemaaga on oluline, kuid mitte alliansi ja tema liikmesmaade julgeolekuhuvide arvelt.

Vaatamata NATO-Vene Nõukogu äsjase kohtumise üldisele kordaminekule ei tohiks siiski unustada, et Venemaa jätkuvalt okupeerib alliansi partnerriigi Gruusia territooriumit, räägib Iskanderide paigutamisest Luugasse ning on suurõppuste raames 2009. aastal läbi mänginud Poola ja Balti riikide võimaliku ründamise. Seoses sellega on täiesti arusaadav ja loomulik, miks NATO on kaasajastamas oma kaitseplaane.

Kommentaarid

Anonüümne ütles …
Ma arvan, et ausam oleks ütelda rahvale, et Wikileaks’is avaldatud informatsioon Nato kaitseplaani kohta on ammust ajast avalik. Sellest näiteks kirjutas ka Poola ajaleht Gazeta Wyborsza 05.11.2010.
http://wyborcza.pl/1,75478,8615966,Ewentualnie_9_dywizji.html

Tõlge vene keelde on siin:
http://inosmi.ru/europe/20101110/164153476.html

Poliitikud ja ajalehed, jätkate manipuleerimist inimeste arvamusega, tehke edasi reklaami Wikileaks’ile!

See ongi Wikileak’si loojate kavatsus! Assange on vaid tööriist. Ta sattus omal ajal luurele õnge seoses Norteli juhtumiga. Seoses sellega jätkab ka näitlemist lavastatud etenduses käsu täitjana. Pole välistatud, et temast võib kunagi saada ka patuoinas.

Varsti transleeritakse vajalikku desinformatsiooni kah Aasia maade ja Venemaa (nimelt Putini) kohta. Väga tähtis, et õige (kuid filtreeritud) informatsioon peab Wikilekkes domineerima. Muidu inimkond ei jää uskuma seda udujuttu. Samas peavad desinformatsiooni ivakesed olema valikulised ning aadresseeritud rangelt mittesobivate poliitikute ja riikide vastu.

Lisaks soovitakse saavutada järgmist. Nimekiri pole ammendav:

Intellektuaalsete IT-rühmade iseeneslik tekkimine (kuid õigeks sõnaks on loomine) teistes ühiskondades ja riikides ehk addresserimata informatsiooni levimine ühiskonnas püstitatud eesmärgi saavutamiseks, vajaliku struktuuri või grupi tekitamiseks.
Monitooring nende uute rühmituste üle k. a. Eestist.
Juhtimise üle haaramine nendes gruppides, sihipärase desinformatsiooni ja tõelise filtreeritud informatsiooni lekke kindlustamiseks. Juhul, kui avastatakse, et informatsioon filtreeritakse, siis selgitatakse rahvale, et seda teeb mass meedia ise oma äranägemisel…
Vabaduse piiramine internetis ja mitte ainult internetis (vastav seadusandlus, ähvardused, e-raha portaalide koostöö reguleerimine ja testimine jne.). Sisu poolest need meetmed tähendavad kaasaegset “liberaalset” inkvisitsiooni.
Manipuleerimine inimeste arvamusega, hindamine ja analüüs (autoriteetide arvamused, rahva küsitlused, telesaated, kus osavalt pakutakse valida kahe või kolme vale arvamuse vahel, millega proovitakse peita tõtt. See on vana metoodika inimeste manipuleerimiseks, mida osavalt rakendatakse eeskätt lääne meedias). Vene odava kvaliteediga meedia peab seda kogemust lääne kolleegide käest õppima.
“Murdrahva taseme” määramine (tuletage meelde kaheksajalga-ennustajat).
Vabaduse ja demokraatia mõistete devalveerimine. Need mõisted ongi juba devalveeritud kuid enamik (k.a. mõned siirad poliitikud) ei saa veel sellest täielikult aru.
Järjekordne USA
Hoiatus teistele üksikutele isikutele olla kuulelik ning mitte toppida oma nina ohtlikesse asjadesse. Seda enam neil, kellel pole raha juristide plejaadi ülalpidamiseks

Etendus Assangi vahistamisega kestab… Ütlen vaid, et Assange tunneb ennast Suurbritannia territooriumil üliturvaliselt!
Anonüümne ütles …
"08 Detsember, 2010 13:30",

Wikileaksi kasutades väljapaisatud andmestik on seekord nii mahukas ja ainelt piiritlemata, et paneb kõiksugustele võimuringkondadele-ametnikele, institutsioonidele suure pinge peale, loob üleüldise äreva õhkkonna - keegi ei tea, kas temagi kohta mõnest memost midagi ebamugavat välja ei tule.

Millisele riigile-võimukeskusele on just praegu kasulik rahvusvahelist olukorda pingestada?


Mida kujutab endast "Norteli juhtum"?

Tõnis Bleive
Anonüümne ütles …
Mind huvitab küsimus, mida keegi avalikult ei küsi - juhul, kui avalikustatud andmete näol oligi tegemist tegelike (ja täielike?) Balti riikide kaitseplaanidega, siis kui turvaliselt me saame ennast tunda, teades et liitlaste väed maabuvad Poola sadamates? Miks mitte Klaipeda, Liepaja, Ventspils või Eesti sadamad? Need mõnedsajad kilomeetrid mis meid eristavad on kriitilised, eriti arvestades Kaliningradi ja Valgevene vahele jäävat kitsast Poola-Leedu koridori.

Soovib keegi spekuleerida?
Anonüümne ütles …
Hea tundmatu,

siin ei olegi midagi spekuleerida. Need "plaanid" on lihtsalt linnukesed sõjafriikidele PALO-s ja sellistele eestlasele, kes vaikimisi režiimile kaasa töötavad, et saaks südametunnistust rahustada. Nemad unustavadki küsida, kuna nende mõttemaailm on puhtvormiline ja mis sa enam küsid ning pead vaevad, kui linnuke juba kirjas!

Meie tegelik olukord lähimineviku ja -tuleviku osas on kõige paremini lahti kirjutatud siin:

www.iseseisvuspartei.ee/test/index.php/artikleid-liikmetelt-avatud/items/taeiendatud-11122007-teadmiste-kohustuslik-miinimum-eesti-riigi-ja-rahva-aerakustutamise-avaliku-salaplaani-kohta.html

Tõnis, parteitu

Populaarsed postitused sellest blogist

MÄGI-KARABAHHI VERESÕLM

PUTINI PLAAN KUJUTAB OHTU BALTI RIIKIDELE

ABIELUREFERENDUM KUI EESTI BREXIT