President Reagan väärib Eestis enamat tähelepanu


Eestlased pole kuigi altid tänu avaldama ei inimestele endi seast, veel vähem aga raja tagant. Eks soveediaeg rikkus paljuski meie mõtlemist, kui avalikku ruumi risustasid võõrad ja meile pealesurutud nimed või sümbolid. Samas on minu arvates ammu aeg keerata uus lehekülg ning vaadata veidi avarama tänutundega nende suunas, kes on näiteks mänginud hindamatut rolli meie taasiseseisvumisel. Eriti aktuaalne on see kasvõi sellegi tõttu, et tuleval aastal möödub 20 aastat meie riigi iseseisvuse taastamisest õigusliku järjepidevuse alusel.

Meie taasvabanemise üheks suurmõjutajaks oli kahtlemata USA president Ronald Reagan (1911-2004), kelle sünnist möödub tuleva aasta 6. veebruaril täpselt sada aastat. Reagani pikaajaline ja põhimõtteline kommunismivastasus ning sihikindel soov murendada tema enda poolt kurjuse impeeriumiks kutsutud Nõukogude Liitu olid kahtlemata üheks kesksemaks teljeks tema presidendiks oleku aastatel 1981-1989. Just nendel aastatel saavutas läänemaailm USA eestvedamisel otsustavat edu Külma sõja rinnetel ning sundis Nõukogude totalitaarsüsteemi kokku varisema. Reagani rolli selles on raske üle hinnata.

IRLi Välispoliitika Nõukogu nimel pöördusid Mart Laar, Tunne Kelam, Jüri Luik ja siinkirjutaja eile välisminister Urmas Paeti poole üleskutsega algatada Tallinna kesklinnas asuvale tänavale, pargile või väljakule USA presidendi Ronald Reagani nime andmine. Me tegime ka konkreetse ettepaneku nimetada välisministeeriumi taga asuv park ümber Ronald Reagani pargiks. Sarnase sisuga ettevõtmine on meil juba Islandi väljaku näol olemas.

Reagani nime väärikas kinnistamine meie avalikus ruumis on kindlasti üks viis, kuidas tähistada selle suurmehe suursugust sünniaastapäeva. Kindlasti oleks väga hea, kui meie kirjastused võtaksid tõlkida mõne värskema raamatu Reagani tegevusest just Nõukogude Liidu ning tema sateliitsüsteemi vastu. Me teame küll Laulva revolutsiooni tähendust ja oskame seda hinnata, kuid veidi kaugemad mõjutused Laulva revolutsiooni võimalikuks saamisele on jäänud teinekord liiga tahaplaanile.

Igatahes väärib president Reagan hoopis enamat tähelepanu meie avalikkuse poolt, liiati kui järgmisel aastal annavad selleks põhjust mitmed ümmargused daatumid.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

MIHKELSON: NÄIDATA TULEB USUTAVAT JÕUDU

PUTIN VALMISTUB UKRAINALE SURMAHOOPI ANDMA

VENEMAA ON ÕPPINUD VALETAMA SAJANDEID