Välismajanduspoliitika vajab sihipärasust


Tänastest uudistest oli hea meel lugeda, et välisministeerium kutsub ettevõtjaid aktiivselt suhtlema meie välisesindustega. Samas rõhutas välisminister ka kõigi välismajanduses osalevate ametkondade koostöö parendamise vajalikkust. Õige jutt ning mul hea meel, et väliskomisjonis juba enam kui kaks aastat kestvad kuulamised on andnud lisatõuke selles valdkonnas toimuvale.

Ma olen korduvalt rõhutanud, et välismajanduspoliitika peaks saama senisest olulisema rolli meie üldises välissuhtluses. Arusaadavatel põhjustel on mitmed teised - eeskätt julgeolekupoliitilised teemad, olnud esiplaanil.

Kindlasti ei tähenda välismajanduspoliitika rõhutamine sugugi näiteks julgeoleku- või arenguabipoliitika taandamist. Kaugel sellest. Pigem on meil vaja lihtsalt paremini rakendada välispoliitika erinevad hoovad, mis kokku määravad meie rahvusvahelise kuvandi ning võimekuse.

Olen ettevõtjatelt kuulnud nii kiitust kui laitust meie esinduste tegevuse üle. Arvan, et arenguruumi (sealhulgas vastastikust) on veel kõvasti. Ehk kõige olulisemaks pean praegu meie välismajanduspoliitika muutmist sihipärasemaks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis välja töötatud strateegia Made in Estonia on väga heaks aluseks selgemate sihtide seadmisel ning eesmärkide saavutamisel. Samas ma leian, et sellele tuleb kiiremas korras lisanduseks toetuseks kirjutada strateegiad meile olulistes suundades.

Mõistagi ei suuda Eesti korraga olla edukas ja haarav kõigis maailma suundades. Samas aitab paremat tulemust saavutada eesmärgipõhine tegevus ning hea ametkondadevaheline koostöö. Miks ei võiks Eestil näiteks olla oma Aasia-strateegia?

Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon valmistab praegu ette visiiti Hiina selle kuu lõpul. Viimati käisime seal 2006. aasta aprillis. Pärast toonast visiiti kirjutasin artikli Eesti Päevalehes, mille arvan aktuaalne olevat ka täna.

Sellel nädalal Tallinnat väisanud Hiina kõrgetasemeline delegatsioon vaid kinnitab, et eeldused suhete edendamiseks erinevates valdkondades, sealhulgas majanduses, on täiesti olemas. Edukam oleks see meie poolt aga siis, kui me teame paremini, mida me tahame ning kuidas oma eesmärgini jõuame.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

ABIELUREFERENDUM KUI EESTI BREXIT

MILLINE USA PRESIDENT VASTAKS EESTI OOTUSTELE?

MÄGI-KARABAHHI VERESÕLM