Sisustusmess ja "depressioonilehter"

Need, kes täna keskpäeval võtsid ette külastada Pirital sisustus- ja aiandusmessi, võisid vist küll tõsiselt üllatuda. Kõledas kevadtuules seisid inimesed pea sajameetrises järjekorras, et piletit hankida ja siis messipakkumisi uudistama minna. Kas see on tõesti märk "depressioonilehtrist", nagu Tallinnas "vahetust" nõudev Savisaar dramaatiliselt Eestis valitsevat olukorda kirjeldab?

Pigem on see ikkagi lootuse märk. Vaatamata keerulistele aegadele on majandusaktiivsus ning tarbimishuvi otsimas uusi väljundeid. Võiks ju arvata, et ehitus- ja kinnisvarabuumi kokkukukkumise järel lahtuks huvi ka seesuguse messi vastu. Eks Eesti näituste juhid ning messil pakkumisi tegevad ettevõtjad tea paremini, milline on tänane päev võrdluses kasvõi eelmise aastaga, kuid potentsiaalsete klientide huvi ei saa küll olematuks nimetada.

Küll olen aga Keskerakonna esimehega nõus, et eelolevatel valimistel saab üheks võtmeteemaks majandus. Eesti kitsamalt ja Euroopa laiemalt ei vaja kindlasti deklaratiivsust majanduse elavdamisel, vaid reaalseid otsuseid ning julgete ideede rakendamist.

Ennast upitavalt "Euroopa tasemel tegijaks" nimetav erakond blokeerib tuima järjekindlusega Eesti majanduse elavdamiseks ettevõetavaid samme (ettevõtete ekspordivõimekuse tagamispakett näiteks), mistõttu on raske uskuda, et ka Euroopa tasemel sellise käitumisega kuigi veenev ehk "tegija" oldaks. Pealegi napib liberaalidel Euroopas toetust, jäädes ligi kolm korda alla suurimale - konservatiivide fraktsioonile.

Eile kinnitas IRL oma programmi eelseisvateks Euroopa Parlamendi valimisteks. Selles rõhutame, et "siseturu jätkuv avamine ning inimeste, teenuste, kaupade ja kapitali vaba liikumise täielik tagamine on Euroopa Liidu konkurentsivõimelisuse garantiiks ning aitab vastu seista protektsionismi ilmingutele."

Tööpuuduse tõrjumiseks ja Euroopa konkurentsivõime parandamiseks IRLi saadikud:

- teevad kõik selleks, et Eesti võimalikult kiirel ühinemisel euro-alaga ei tekiks ühtegi kõrvaltakistust;

- astuvad samme teenuste turu täielikuks avamiseks, taotledes inimeste, teenuste, kapitali ja kaupade täiesti vaba liikumist;

- toetavad uute töökohtade loomist ja ettevõtluskeskkonna parandamist, tehes ettepanekuid ettevõtluse arengut pärssivate regulatsioonide kõrvaldamiseks;

- seisavad teadusuuringute ja innovatsiooni osakaalu suurendamise eest Euroopa Liidu eelarves;

- teevad tihedat koostööd Eesti ettevõtjatega, tagades Eesti ettevõtjate huvide kaitse Euroopa Liidus;

- pooldavad energiaühenduste rajamist, mis liidavad Eesti ja teiste Balti riikide energiasüsteemid Euroopaga;

- toetavad Euroopa Liidu ühtse energiaturu loomist ja ühtse energiapoliitika kujundamist, mis suurendab Euroopa energiajulgeolekut;

- algatavad arutelu Euroopa Liidu valitsemiskulude vähendamiseks, juhtimisstruktuuride muutmiseks avatumaks ja tõhusamaks, kõrgemate ametnike privileegide vähendamiseks ning paberivaba asjaajamise sisseseadmiseks;

- töötavad selle nimel, et Euroopa Liidu liikmesmaade tarbijatel oleksid võrdsed võimalused teenuste ja kaupade kättesaamisel.

Selleks, et oma eesmärke (lisaks majandusele rõhutame solidaarset ja rohelist Euroopat ning ühtset välispoliitikat) ellu viia, on IRLil kõige paremad võimalused võrreldes meie teiste konkurentidega. Seda on kinnitanud juba Tunne Kelami väljapaistev töö Euroopa Parlamendi suurimas ja mõjuvõimsamas - Euroopa Rahvapartei fraktsioonis. Mida suurem on IRLi esindatus Euroopa Parlamendis, seda kindlam on ka Eesti huvide kaitsmine Euroopa Liidus.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

MÄGI-KARABAHHI VERESÕLM

ABIELUREFERENDUM KUI EESTI BREXIT

MILLINE USA PRESIDENT VASTAKS EESTI OOTUSTELE?